clean4you

Antibakteriální odstraňování žvýkaček

Odstaňování žvýkaček

Velkým nešvarem je odhazování žvýkaček na podlahy ve veřejných prostorách, což způsobuje značné znečištění a také obrovský zdroj nežádoucích bakterií, které nás mohou nakazit.

Provádíme chemické odstaňování těchto žvýkaček pomocí nejmodernější technologie vysokotlaké páry kombinované s chemií, které nám zajistí nejen odstranění žvýkaček z podlahy, ale také zničení veškerých bakterií, které se na podlaze nachází.
Odstraňování probíhá velice rychle a účinně, zamozřejmě za provozu.

Použitá chemie je určena pro použití v potravinářském prostředí.
Na tuto práci je vždy předán certifikát s protokolem o provedeném postupu.

 

Mytí a údržba nákupních vozíků,
pojízdných kontejnerů

Čištění nákupních vozíků

Mytí se provádí vysokotlakým mycím strojem horkou párou a za použití chemie určené pro potravinářský průmysl.

Vozíky se nejprve umyjí od nečistot, zbaví se veškerých mechanických a organických znečištění, ručně se vyčistí kolečka od přichycených zbytků a zkonroluje se funkčnost veškerých částí vozíků. Zkontroluje se zálohovací systém a v případě jakéhokoliv poškození se provede oprava. Na závěr se na každý vozík vylepí servisní známka s vyznačením datumu provedení servisu a na celý proces údržby vozíků se vystaví certifikát a potvrzení o provedení údržby.

V dnešní době jsme nasadili do provozu první samostatně fungující mobilní mycí box s naprosto ekologickým provozem a tímto směrem se budeme rozvíjet i v budoucnosti, takže cílem je mýt tyto zařízení pouze v mycích boxech a šetřit v maximální míře životní prostředí.


 

Antibakteriální a antivirové odstranění nečistot z podlah,
zařízení a nedostupných míst

Čištění podlahy

V provozech , kde je nutno udržet hygienicky příznivé prostředí se nacházejí místa citlivá na údržbu.
Tato místa jsou potenciálním zdrojem infekcí a nemocí a naše technologie umožňuje rychle a velice efektivně odstranit veškeré nečistoty a zničit veškeré bakterie.

Používáme technologii vysokotlaké páry kombinované s vysokou teplotou ( až 170°C) a chemií určenou přesně na dané bakterie.
Veškeré nečistoty rozpustíme a následně odsajeme, takže po našem zásahu zůstanou naprosto sterilní prostory.

Použitá chemie je určena pro použití v potravinářském prostředí.
Na tuto práci je vždy předán certifikát s protokolem o provedeném postupu.


 
© 1. A group s.r.o. | Chválkovická 101/4, 772 00 Olomouc | Tel: +420 58 523 23 75 | Email: 1agroup@seznam.cz