Při realizaci projektů se soustředíme především na komplexnost veškerých prací, aby výsledné náklady byly co nejnižší.

Veškeré dodavatelské a montážní práce provádíme ve smluvních cenách, na které vám vypracujeme cenovou nabídku.

Kontaktujte nás!

V rámci standardní spolupráce při realizaci staveb Vám nabízíme zajištění následujících činností:

 • zpracování projektové dokumentace
 • dodávky a subdodávky materiálů
 • vlastní realizaci díla
 • vystavení revizních zpráv
 • provedení výchozích revizí
 • zpracování protokolů o topných a tlakových zkouškách
 • dodávky formou předávacích protokolů a záručních listů
 • dodávky technologických celků
 • dodávky stavebních prací povahy HSV i PSV vč. OK

Detailní nabídka prací a služeb:

Vypracování projektu pro provedení stavby

Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby:

 • zpracování podkladů pro nabídkové řízení
 • převzetí stavby pro zákazníka na smluvním podkladě s určením garancí na lhůtu i kvalitu dodávky
 • generální dodavatel

Spolupráce při realizaci stavby dodavatelským systémem:

 • provedení stavby dle odsouhlasené dokumentace

Spolupráce při provádění stavby:

 • zajištění autorského dozoru na stavbě
 • zajištění technického dozoru při provádění stavby

Spolupráce po dokončení stavby:

 • kolaudace stavby
 • dohled nad odstraněním kolaudačních závad

Garance činností v oblasti:

 • minimální záruka na vlastní provedené dílo 60 měsíců
 • optimalizace ceny investice při zachování kvalitativních požadavků a časových lhůt realizace stavby

© 1. A group s.r.o. | Chválkovická 101/4, 772 00 Olomouc | Tel: +420 58 523 23 75 | Email: 1agroup@seznam.cz